1.25 мм-ийн алхам

1.25 мм-ийн алхам

Хиен хотод бид бүх ажилчдад санаачлагатай, шударга, эв найртай ажиллах орчныг бүрдүүлдэг. Ажилтан бүр өөрийгөө давж, хувийн үнэ цэнэ, чадварыг дээшлүүлж, ажилчид болон аж ахуйн нэгжийн нийтлэг өсөлтийг ухамсарлаж чадна гэж найдаж байна.

1.25 мм-ийн алхам